BLOUSES

Liapure Atelier Ballon Blouse - white edit €405,00
Liapure Atelier Ballon Blouse €405,00
Liapure Essential Blouse €195,00
Liapure Atelier Silk Sheer Flower Blouse from €335,00
Liapure Atelier Flower Blouse €420,00
Liapure Atelier Silk Sheer Flower Blouse €480,00
Liapure Atelier - Long Blouse Dress €385,00
Liapure Atelier Backless Flower Blouse Bouclé €1.250,00
Liapure Atelier - Silk Wrap Blouse €480,00
Liapure Atelier Backless Flower Blouse - white €1.025,00
Liapure Atelier Backless Flower Blouse Bouclé €1.600,00
Liapure Atelier Backless Flower Blouse - black €1.025,00
Liapure Atelier - Tailormade Suit Pants €590,00
Liapure Atelier - Tailormade Suit Pants €400,00